Learn Marathi Verbs through Hindi

Learn Marathi Verbs through Hindi

क्रियापद Kriyaapad क्रिया
खाणे Khaane खाना
पिणे  pine पीना
कापणे kaapane काटना
झोपणे jhopane सोना
बसणे basane बैठना
देणे Dene देना
घेणे ghene लेना
जळणे Jalane जलाना
चालणे Chaalne चलना
धावणे dhaavane दौडना
जाणे Jaane जाना
येणे yene आना
सांगणे saangane बोलना
ऐकणे ekane सुनना
बघणे baghane देखना
करणे karne करना
विचार करणे vichaar  karne सोचना
हवे असणे have asane चाहना
विचारणे vichaarne पूछना
लिहिणे lihine लिखना
वाचणे vaachne पढना
गाणे gaane गाना
हसणे hasane हसना
रडणे radane रोना
नाचणे Naachne नाचना
स्नान snaan नहाना
पोहणे pohane तैरना
महिती असणे mahitee asane जानना
शोधणे shodhne ढूंढना
मिळणे milane पाना
मारणे Maarne मारना
मरणे Marne मरना
विकत घेणे vikat ghene खरीदना
विकणे vikne बेचना
Learn Marathi Verbs through Hindi

Learn Marathi Verbs through Hindi

>   Learn Marathi Animals , Birds names through Hindi

<   Learn Marathi Fruits Names through Hindi

<<  Learn Marathi Through Hindi

Learn Marathi from Hindi App

Learn Marathi from Hindi App

Our Youtube channel

Don`t copy text!